Аллах в буквалния смисъл ли е сътворил света за 6 дни?

Аллах в буквалния смисъл ли е сътворил света за 6 дни?

 

Въпрос: Какво е значението на айета от Корана, в който се казва, че Аллах е сътворил света за 6 дни? Наистина ли са били 6 дни или това е метафора за нещо? Какъв е времевият мащаб при Аллах?

Отговор: На шест места в Корана Аллах Теаля казва: „Вашият Господар е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дни…“ [7:54, 10:3, 11:7, 25:59, 32:5, 50:38, 57:4]

Тълкувателите на Корана имат различни мнения относно това какво означава „ден“ тук. Някои казват, че това е времето между изгрева и залеза, въпреки че слънцето не е създадено да определя времето на един ден. Ибн ел-Джеўзи нарича това „пресилено“. [Ибн ел-Джеўзи, Зад ел-месир]

Други казват, че това са „ахиретски дни“, много по-дълги от нормалните дни. Един ден се равнява на 1000 години или дори на повече. Няма автентични доказателства за това, но Ибн Ашур е смятал, че това е правилното мнение.

В арабския език думата „йеўм“ обикновено означава ден, но също и някакъв период от време, независимо колко дълъг. Следователно, Аллах знае най-добре колко дълъг е всеки период от време. [ел-Асфахани, Муфрадат ел-Куран]

Разбира се, Всемогъщият Създател не се нуждае дори от миг, за да сътвори Вселената. Той не е зависим от времето, защото то е Негово творение. За Него една секунда и един милион години са еднакви. „И прекаленото задълбочаване в този въпрос води до несхващане същността на въпроса, който Коранът поставя!“ [Ибн Ашур, ет-Тахрир ўет-тенўир]

Целта на споменаването на сътворението през различни етапи е:

1) да покаже, че светът е сътворен от Създател с цел, замисъл, мъдрост и без капчица случайност;

2) да повтори казаното в Тората от Аллах и да напомни на хората за общия им източник;

3) да ни научи на търпение и обмисляне във всичко и че Аллах Теаля може „да отдели време“ за наказание или разкриване на мъдрост. [ер-Рази, Мефатих ел-гайб]

Published in: on 05.12.2011 at 22:50  Коментарите са изключени за Аллах в буквалния смисъл ли е сътворил света за 6 дни?  
Tags: , ,