Как трябва да се разбира хадиса за спускането на Аллах до най-ниското небе в последната трета на нощта?

Как трябва да се разбира хадиса, в който се казва, че Аллах се спуска на най-ниското небе в последната трета на нощта?

Въпрос: Аллах съществува извън времето и пространството, но в хадис предаден от Ебу Хурайра (радийеллаху анх) се предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: „В последната третина на всяка нощ нашият Господар се спуска на най-ниското небе и казва: „Кой Ме зове, за да му отвърна? Кой Ме моли, за да му дам? Кой търси прошка от Мен, за да го опростя?“ [хадис кудси, Сахих ел-Бухари]

Отговор: Учените имат две мнения относно гореспоменатия хадис:

  1. Неговата милост, Неговата повеля и ангелите се спускат. [Както например се казва: „Кралят построи този град“, т.е. той е възложил градът да се построи, въпреки че работниците са онези, които са свършили тази работа.]
  2. Това е метафора за Неговата благост към онези, които отправят дуа [в това време на нощта], и Неговия отговор на молитвите им.

[Ибн Хаджер ел-Аскаляни, Фетх ел-бари шерх Сахих ел-Бухари; ен-Неўеўи, Шерх Сахих Муслим]

Освен това, Ибн Хаджер ел-Аскаляни, най-известният коментатор на „Сахих ел-Бухари”, споменава цитат на имам ел-Бейдаўи, в който се казва, че онова, което се има в предвид под „спускане“, е светлината на Неговата милост, а не преместването Му от едно място на друго, [което е по-ниско в сравнение с първото].

И Аллах знае най-добре!

Published in: on 04.12.2011 at 23:39  Коментарите са изключени за Как трябва да се разбира хадиса за спускането на Аллах до най-ниското небе в последната трета на нощта?  
Tags: , , , ,