Какво е тасаввуф? (поема)

Какво е тасаввуф?

(персийска поема)

Какво е тасаввуф? Добър характер и съзнаване на Аллах.

Това е тасаввуф! И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Любов и привързаност.

Това е лекът за омразата и мъстта. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Сърцето да се успокои –

това е основата на религията. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Умът ти да се съсредоточи –

това е религията на Ахмед. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Съзерцание, което стига до Божествения Трон.

Това е прозорлив поглед. И нищо повече.

Тасаввуфът е онова, което държи човека настрана от въображения и предположения –

тасаввуфът се открива в убедеността. И нищо повече.

Да предадеш душата си на грижите на неприкосновеността на религията.

Това е тасаввуф! И нищо повече.

Тасаввуфът е пътят на вярата и потвърждаване на единобожието –

това е непокварената религия. И нищо повече.

Тасаввуфът е равният и озарен път.

Това е пътят към най-високия дженнет. И нищо повече.

Чух, че екстазът на носещите вълна [суфии]

идва от откриването на вкуса на религията. И от нищо повече.

Тасаввуфът не е друго освен шериат.

Той е този ясен път. И нищо повече.

Published in: on 26.11.2011 at 23:41  Коментарите са изключени за Какво е тасаввуф? (поема)  
Tags: ,