Берсиса

Берсиса

 

[от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир]

 

Аллах Теаля е казал: „…подобно на Шейтана, който казва на човека: “Отхвърли вярата!” А щом стане неверник, казва: “Непричастен съм към теб. Страхувам се от Аллах, Господаря на световете.” Последствието и за двамата е, че ще пребъдат в Огъня, там ще пребивават вечно. Такова е възмездието за угнетителите.” (ел-Хашр, 59:16-17)

Ибн Джерир предава, че Абдуллах ибн Месуд е казал относно тези айети: „Имало е някога една жена, която пасяла овце и кози. Имала четирима братя. Тя (поради някаква причина) прекарвала нощите си в монашеска килия. Монахът извършил прелюбодеяние с нея и тя забременяла. Тогава Шейтана дошъл при него и му казал: „Убий жената и я погреби, защото ти си почтен и уважаван човек (т.е. не рискувай името си заради тази жена)!” Монахът я убил и я погребал. После Шейтана посетил нейните четирима братя в съня им и им казал, че монахът е прелюбодействал със сестра им и, тъй като тя забременяла, той я убил и я погребал на еди-кое си място. На сутринта един от тях рекъл: „Кълна се в Аллах! Снощи сънувах нещо и не знам дали да го споделя с вас или да го запазя за себе си.” Те рекли: „Сподели го с нас.” Той сторил това и тогава един от тях казал: „Кълна се в Аллах! Аз видях същото!” Другите двама братя казали същото. Съгласили се, че трябва да има нещо истинно в този сън. Те отишли при своя цар и помолили за помощ срещу монаха. И монахът бил арестуван и отведен. По пътя Шейтана дошъл при него и му нашепнал: „Аз те докарах до това (положение) и никой не може да те спаси освен мен. Поклони ми се в седжде само веднъж, а в замяна ще те спася от това.” И монахът се поклонил в седжде на Шейтана. Но когато отишли при царя, Шейтана се отдръпнал от монаха и той бил убит.“

Същият разказ, но с други думи, се предава и от Водача на вярващите Али ибн Ебу Талиб (радийеллаху анх). Ибн Джерир предава от Халляд ибн Еслем, от ен-Надр ибн Шемил, от Шуабе, от Ебу Исхак, че Абдуллах ибн Нехик е чул Али да казва: „Един монах служил на Аллах шестдесет години. Шейтана полагал усилия, за да го съблазни, но не успявал. Той отишъл при една жена и я обсебил. Жената имала братя, на които Шейтана нашепнал да отидат при онзи монах, за да я излекува. И отишли при него и монахът я излекувал. После останала известно време при него. Един ден той бил привлечен от нея и извършил прелюбодеяние. Тя забременяла и той я убил (за да прикрие греха си). Когато нейните братя отишли при него, Шейтана казал на монаха: „Аз съм твой приятел. Не намерих начин да те заблудя, но накрая те докарах до тук. Така че ми се подчини и аз ще те спася от това. Поклони ми се в седжде и ще се спасиш!” И когато монахът му се поклонил, Шейтана казал: “Непричастен съм към теб. Страхувам се от Аллах, Господаря на световете.” Това е тълкуванието на словата на Аллах: „…подобно на Шейтана, който казва на човека: “Отхвърли вярата!” А щом стане неверник, казва: “Непричастен съм към теб. Страхувам се от Аллах, Господаря на световете.” Последствието и за двамата е, че ще пребъдат в Огъня, там ще пребивават вечно. Такова е възмездието за угнетителите.”

Published in: on 11.02.2011 at 23:47  Коментарите са изключени за Берсиса