Правила при ходенето до тоалетна

Правила при ходенето до тоалетна

 
Истинджа означава да се премахнат или да се намалят нечистотиите (неджасе), които излизат след ходене по малка и голяма нужда.

Средства, които се използват за истинджа

Това са или чиста вода – източникът на всяко пречистване от неджасе – или твърди материали (камъни, хартия), които могат да отстранят мръсотия.

Използването на вода за истинджа е задължително, ако нечистотията се е разпространила от мястото й на излизане повече от големината на един дирхем [кръг с диаметър 6 см].

Ако нечистотията е по-малко от 6 см в диаметър отвъд мястото й на излизане, тогава правенето на истинджа е потвърдена сунна (сунна муеккеде).

Сунната може да се изпълни или с вода, или с твърд материал. Най-добре е да се използват и двете средства (първо твърд материал, после вода), но ако само едно от тях е на разположение, то предимството е на водата.

Ако няма вода на разположение, тогава се използва твърд материал при следните условия:

-той трябва да е сух (да не е влажен);

-трябва да се използва за премахване на нечистотията преди тя да е изсъхнала;

-нечистотията не трябва да се е докоснала до други части, освен до органите, с които е свързана;

-парчетата от твърд материал, които се използват, не трябва да бъдат по-малко от три, или да са повече, ако е необходимо, и най-добре е те да бъдат нечетен брой: 3, 5, 7 и т.н.

Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Никой да не прави истинджа без да използва три камъка.” [Муслим]

Материали, които не трябва да се използват за истинджа

1. Не трябва да се използва нещо, което по принцип е нечисто (неджис).

Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) поискал слугата му (Абдуллах ибн Месуд) да му донесе три камъка за истинджа. Ибн Месуд (радийеллаху анх) намерил само два камъка, затова му занесъл и парче суха оборска тор. Когато Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) го видял, той го хвърлил и казал, че е нечисто (неджасе). [ел-Бухари]

2. Не може да се използва храната на хората, нито храната на джиновете (напр. кости) за истинджа.

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Не използвайте кости за истинджа, защото те са храната на вашите братя от джиновете.” [Муслим, ет-Тирмизи]

3. Забранено е да се използват части от животни, като крайници и др., но ако те са чисти и са отделени от мъртво животно, подобно на кожата, която е обгоряна, тогава може да се използват.

Правила по отношение на мястото

Забранено е да се ходи по нужда или да се прави истинджа на следните места:

1. Места, където хората седят, събират се или минават, тъй като това може да им навреди. Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал, че на местата, на които човек се облекчава, се събират шейтани.

Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Избягвайте двете проклети неща.” Попитали: „Кои са двете проклети неща?” Той отговорил: „Уринирането по пътищата, по които минават хора, и под сенките, под които си почиват.” [Муслим]

2. В дупка в земята или в дупка в стена, тъй като това може да навреди на човека, защото дупката може да е убежище за змии или скорпиони, или пък той може да навреди на животните.

„Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) ни забрани да уринираме в дупки в земята.” [Ебу Давуд]

3. Под дървета, които имат плодове, заради защитата на плодовете от замърсяване.

4. В плитка вода или във вода, която не тече. [Муслим]

Правила по отношение на самия човек

1. Не е разрешено да се носи нещо, върху което има изписано името на Аллах, когато човек се облекчава. Това е така, защото тоалетната се счита за нечисто място, в което не е подходящо да се носи или да се споменава името на Аллах.

Когато един мюсюлманин минал покрай Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), докато той бил в тоалетната, човекът му дал селям, но Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) не отговорил на поздрава му.

2. В тоалетната трябва да се влезе с левия крак и да се каже:

[Бисмиллях, Аллахумме инни еузу бике минел хубси вел хабаис]

„С името на Аллах! О, Аллах, търся убежище при теб от мъжките и женските шейтани!” [ел-Бухари, Муслим]

3. От тоалетната трябва да се излезе с десния крак и да се каже:

 

[Гуфранек]

„Моля за Твоето опрощение!” [Ибн Мадже, Ебу Давуд, ет-Тирмизи]

4. В тоалетната не трябва да се говори. Много учени са казали, че това е неодобрено (мекрух).

5. Човек трябва да се скрие от другите, тъй като Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) се е усамотявал, когато се е облекчавал.

6. Човек не трябва да се обръща с лице или с гръб към Кибле, докато се облекчава, защото това е силно неодобрено (мекрух тахримен). На това трябва да обърнат внимание мюсюлманите при строежа на бани и тоалетни.

7. Трябва да се използва лявата ръка за истинджа, тъй като тя е по-подходяща. Неодобрено (мекрух) е да се използва дясната ръка за тази цел или да се докосват интимните части с нея.

Селман (радийеллаху анх) веднъж бил попитан: „Вашият пророк ви учи на всичко. Дори и как да се облекчавате ли?”

Селман (радийеллаху анх) казал: „Разбира се! Той ни забрани да се обръщаме към Кибле, докато се облекчаваме, да не се почистваме с дясната ръка и да не се почистваме с по-малко от три камъка. Също така не трябва да използваме нечисти материали или кости, за да се почистваме.” [Муслим, Ебу Давуд, ет-Тирмизи]

Published in: on 07.08.2010 at 15:12  Коментарите са изключени за Правила при ходенето до тоалетна