Ползите от четенето на салеват за Пророка

Ползите от четенето на салеват за Пророка

(саллеллаху алейхи веселлем)

 

„Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи, благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит!” [ел-Ехзаб, 33:56]

1. Който прочете салеват веднъж, Аллах го благословя десет пъти, изтрива десет от греховете му и увеличава десет от наградите му. [„Мишкят”]

2. В Съдния ден най-близкия човек до мен от хората ще бъде онзи, който е чел най-много салеват на земята. [ет-Тирмизи]

3. Алчен човек е онзи, който чува моето име да се споменава, но не прочита салеват за мен. [„Мишкят”]

4. Украсете вашите събирания с четене на салеват за мен, защото вашият салеват ще бъде светлина за вас в Съдния ден. [ел-Бухари, „Джамиу-с-сахих”]

5. Четете много салеват в петък, защото това е Денят на представянето на ангелите [за да бъдат свидетели]. На този ден ангелите се представят [в моя двор]. И без съмнение, когато някой от вас прочете салеват за мен, още преди да е завършил четенето си, салеватът достига моя двор. [ел-Бухари, „Джамиу-с-сахих”]

6. Във величествената петъчна нощ [нощта между четвъртък и петък] и в светлия петъчен ден четете много салеват за мен, защото прочетеният салеват се представя пред мен [от ангелите]. [ел-Бухари, „Джамиу-с-сахих”]

7. Четете много салеват в петъчния ден и в петъчната нощ, защото който прави това, аз ще бъда свидетел и защитник за него в Съдния ден. [ел-Бухари, „Джамиу-с-сахих”]

Published in: on 05.08.2010 at 16:44  Коментарите са изключени за Ползите от четенето на салеват за Пророка