Правила при заговяване (сахур)

Правила при заговяване (сахур)

 

Сахур се нарича закуската преди пукването на зората и започването на говеенето. Ифтар е вечерята след залез слънце, с която се прекъсва говеенето.

Сахурът има две практични цели. Първо, ако човек ще говее, изяждането на малко храна преди да започне е добър начин да се забави глада през деня. Второ, Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е заповядал на мюсюлманите да ядат сахур, като по този начин да разграничат говеенето си от говеенето на Хората на Писанието (християните и евреите). Обикновено християните и евреите започват говеенето веднага след като са спали през нощта. В началото мюсюлманите следвали този пример, докато не им било повелено друго. Амр ибн ел-Ас предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Разграничителният белег между нашето и тяхното говеене е яденето преди зазоряване.” [Муслим]

Сахурът е благословен. Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) обикновено е ядял сахур, когато е говеел, и да се следва този пример е следване на сунната. Яденето на сахур прави говеенето по-лесно и фактът, че то е не само допустимо, а дори препоръчително, е считан за една от благословиите на Аллах към Неговите раби. Сахурът също увеличава желанието на човек да продължи говеенето, заради лекотата му, и разграничава мюсюлманите от Хората на Писанието. Поради тези причини Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е нарекъл сахура „благословеното ядене”. Най-голямата благословия може би е, че Аллах опрощава и се смилява над онзи, който го прави, и ангелите правят дуа за него.

Ебу Хурайра (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Аллах е сложил берекет в сахура и в точното премерване.” [еш-Шейрази]

Абдуллах ибн Харис предава, че един от сахабиите е казал: „Влязох в дома на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем), докато ядеше сахур, и той каза: „Наистина сахурът е благословия, с която Аллах ви е дарил, затова не го пропускайте.” [ен-Несаи, Ахмед]

Ебу Саид ел-Худри (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Яденето на сахур е благословено. Не го пренебрегвайте, дори ако трябва да отпиете само глътка вода, защото Аллах и Неговите ангели благославят онези, които ядат сахур.” [Ахмед]

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Най-добрият сахур за вярващия са фурмите.” [Ебу Давуд, ел-Бейхеки, Ибн Хиббан]

Учените са отбелязали, че ако не се намери храна за ядене, то глътка вода би била достатъчна, както се потвърждава в хадиса. Фурмите винаги се превръщат в много популярна храна по време на Рамазан и хората ги ядат както за сахур, така и за ифтар.

Препоръчително е сахурът да се забави до малко преди зазоряване. Зейд ибн Сабит (радийаллаху анх) предава: „Ядохме сахур заедно с Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем), след това станахме да кланяме [сутрешния] намаз. Аз попитах: „Какво е времето между езана и сахура?” Той каза: „Времето за прочитане на петдесет айета.” [ел-Бухари, Муслим]

След пукването на зората яденето, пиенето и съпружеските отношения трябва да се преустановят и говеенето да започне.

Мюсюлманинът може да говее и без да е ял сахур, но това не се препоръчва, а така се пропуска и възможността за придобиване на допълнителна благословия. В хадис се казва, че веднъж Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) се прибрал и разбрал, че няма храна в къщи. Тогава той казал: „Аз говея.” и говял през останалата част от деня.

Published in: on 04.08.2010 at 13:05  Коментарите са изключени за Правила при заговяване (сахур)