Защо нямаш настроение, о, мюсюлманино?

Защо нямаш настроение, о, мюсюлманино?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти 200 години се покайваше като Адем (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти си хвърлен в огън като Ибрахим (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти си хвърлен в кладенец като Юсуф (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и на теб цялото тяло е покрито с рани като тялото на Ейюб (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти си хвърлен в морето като Юнус (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти си заклан с трион като Зекерийя (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и теб искаха да разпънат на кръст като Иса (алейхисселям)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и теб те прогониха с камъни от Таиф? И на теб ли сложиха търбух върху главата ти, докато кланяше намаз? И на теб ли ти счупиха зъб? И теб ли те принудиха да се изселиш? И ти ли се отдели от любимите си хора като Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и на теб ти отрязаха носа и ушите като на Хамза (радийаллаху анх)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и на теб ти отрязаха ръцете като на Мусаб бин Умейр (радийаллаху анх)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти се нарани от ударите на стрелите и мечовете като Джафер бин Ебу Талиб (радийаллаху анх)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и ти видя потисничество като Аммар, Сумеййе, Ясир (радийаллаху анхум)?

 

Защо нямаш настроение?

Или и теб те накараха да легнеш върху горещия пясък и ти сложиха камъни върху тялото както направиха на Билял (радийаллаху анх)?

 

Защо нямаш настроение о, мюсюлманино?

ЗА КАКВО МИСЛИШ? ЗА СВЕТОВНИТЕ ДЕЛА ЛИ? ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ТЯХ И ДА СЕ УСПОКОИМ!

Published in: on 31.07.2010 at 11:48  Коментарите са изключени за Защо нямаш настроение, о, мюсюлманино?