„Няма друг бог освен Аллах“ – Мишари eл-Афаси

„Няма друг бог освен Аллах“ – Мишари eл-Афаси

  

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Ние имаме само един Господар!

Нашият Господар е Господарят на сърцата и Той е Знаещият скритото!

От изгрев до залез Аллах напътва онези, които грешат.

Нашият Господар е Господарят на сърцата и Той е знаещият скритото!

От изгрев до залез Аллах напътва онези, които грешат.

 

Нашият Господар е Напътващият, Любещият!

Неговите блага изпълват света.

Неговото опрощение и великодушие са благодат,

затова винаги търси Неговото одобрение!

 

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Ние имаме само един Господар!

 

Нашият Господар е Вечноживият, Наблюдаващият,

Опрощаващият разкайващия се раб!

И Той е Всемилостив и Отговарящ на молитвите на онзи, който го зове.

Нашият Господар е Напътващият, Любещият!

Неговите блага изпълват света.

Неговото опрощение и великодушие са благодат,

затова винаги търси Неговото одобрение!

 

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Няма друг бог, освен Аллах!

Ние имаме само един Господар!

Advertisements
Published in: on 30.07.2010 at 22:59  Коментарите са изключени за „Няма друг бог освен Аллах“ – Мишари eл-Афаси  
%d bloggers like this: