Използването на мисвак

Използването на мисвак –

лесен начин да сме в по-добро здраве и да спечелим задоволството на Аллах

 


Мисвак (сивак) е клонче от определени видове дървета, което се е ползвало за почистване на зъбите дълго преди идването на Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем). Хадисите свидетелстват, че мисвакът е бил част от сунната – практиката на всички пророци на Аллах.

Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) е отдавал голямо значение на ползването на мисвак. То е и част от сунната на абдеста (ритуалното измиване преди молитва). При наличието на мисвак и неизползването му, не се реализира пълната красота и награда на абдеста.

Ебу Ейюб (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Четири неща са характерни за практиката на пророците – обрязването, използването на парфюм, използването на мисвак и женитбата.“ (Ахмед и ет-Тирмизи).

Ползите от  мисвакa:

 -неутрализира неприятната миризма в устата;

 -заздравява венците и предотвратява разрушаването на зъбите;

-изостря чувството за вкус;

 -подобрява паметта;

 -спомага за лекуването на зъбобол;

 -избелва зъбите и им придава блясък;

 -спомага за лекуването на главоболие;

 -спомага за храносмилането;

 -представлява лек за болест на устата, наречена килаа;

 -изяснява гласа;

 -увеличава апетита;

 -засилва зрението;

-подобрява красноречието;

-намалява смъртната агония и улеснява отделянето на душата от тялото;

най-значимата полза е спечелването на задоволството на Аллах;

-наградата от намаза е 70 пъти по-голяма, ако преди това е използван мисвак.

Освен светските ползи от мисвака

-спечелва на ползващия го по-висок ранг в Дженнета;

-ангелите възхваляват този, който го ползва;

-не се нрави на Шейтана;

-удостоява ползващия го с компанията на ангелите;

-спечелва награда за изпълнението на сунна;

-спечелване на задоволството на Аллах Теаля.

Кога е сунна използването на мисвак?

-при четене на Корана;

-при четене на хадиси;

-при лош дъх;

-при ученето или преподаването на добродетелите в исляма;

-при зикр (споменаване на Аллах);

-след влизане в нечия къща;

-при изпитване на жажда и глад;

-при очевидни знаци за наближаването на смъртта;

-по време на сухур;

-преди хранене;

-преди предприемане на пътуване;

-при завръщане от пътуване;

-преди сън;

-при събуждане от сън.

Дължината на мисвака

Мисвакът не трябва да е по-дълъг от една педя и по-дебел от пръст на ръката.

Начинът, по който се ползва мисвак

Мисвакът трябва да се държи така, че малкият пръст и палецът да са под него, а останалите пръсти отгоре.

Published in: on 27.07.2010 at 10:17  Коментарите са изключени за Използването на мисвак  
Tags: , , ,