Степените на хората според техния намаз

Степените на хората според техния намаз

 

Ибн ел-Каййим (рахимехуллах) е казал:

Хората са на пет степени по отношение на изпълнението на техния намаз.

Първата: Този, който е небрежен и вреди на душата си. Той е онзи, който не извършва абдест правилно, не кланя намаза на време и не изпълнява основните му изисквания.

Втората: Този, който кланя намаза в предписаното време, изпълнява неговите основни изисквания и извършва абдест старателно. Въпреки това, неговите усилия се губят, заради нашепванията в намаза му, т.е. той се унася от мисли.

Третата: Този, който кланя намаза в предписаното време, изпълнява неговите основни изисквания и се бори със себе си, за да отблъсне нашепванията и мислите. Той е зает в борба срещу врага си (Шейтана), така че той не краде от намаза си. Поради това той е ангажиран и с намаз, и с джихад.

Четвъртата: Този, който застава за намаз, изпълнява неговите права и основни изисквания, кланя го в определеното му време и сърцето му не спира да защитава правата на намаза, така че нищо не се губи от него. Всичките му усилия са насочени към изграждането на намаза, към неговото завършване и неговото усъвършенстване. Сърцето му е потопено в намаза и в робството към Господаря.

Петата: Този, който застава за намаз по начина, описан по-горе. Но освен това, той поставя сърцето си пред своя Господар, Всемогъщия и Величествения. Той гледа към Него със сърцето си, изпълнено с очакване и с Неговата любов и Неговата мощ, сякаш наистина вижда Аллах. Нашепванията и мислите са изчезнали и преградите, които са между него и неговия Господар са премахнати. Разстоянието между този човек и другите по отношение на намаза им, е по-голямо от разстоянието между небето и земята. Този човек е зает със своя Господар, Всемогъщия и Величествения, и е възхитен от Него.

Първата група ще бъде наказана, втората ще бъде подведена под отговорност, на третата греховете и недостатъците ще бъдат опростени, четвъртата ще бъде възнаградена, а петата ще се доближи до своя Господар, защото тази група ще има съдбата на онези, които превръщат намаза си в радост и удоволствие за очите им. Който направи намаза радост и удоволствие за очите си, близостта до неговия Господар, Всемогъщия и Величествения, ще бъде радост и удоволствие за очите му в отвъдното. Той също ще бъде радост за очите и на другите, защото, който направи Аллах да бъде радост за очите му в този свят, всяко друго око ще се наслаждава на него и ще му се радва.

из „Пътят към напътствието” (Ет-тарик иле-л-хидайе) от Ибн ел-Каййим ел-Джевзиййе

Published in: on 26.07.2010 at 13:01  Коментарите са изключени за Степените на хората според техния намаз