Прощалната проповед на Пророка Мухаммед

Прощалната проповед на Пророка Мухаммед

(саллеллаху алейхи веселлем)

 

Тази проповед е била изнесена в 9-ия ден на месец Зулхидже в 10-ата година от преселението хиджра, в долината Урана на планината Арафат, близо до Мека.

След като възхвалил и благодарил на Аллах, Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) изрекъл думите:

О, хора, чуйте ме добре, защото не знам дали след тази година ще бъда отново сред вас! Затова слушайте внимателно какво ще ви кажа и предайте думите ми на онези, които не са тук днес!

О, хора, както считате този месец, този ден, този град за свещени, така считайте живота и имуществото на всеки мюсюлманин за свещени. Върнете поверените ви неща на техните законни собственици. Дръжте се с другите справедливо и така никой няма да е несправедлив с вас! Помнете, че наистина ще се срещнете с вашия Господар и че Той ще отсъди за вашите дела. Аллах ви е възбранил да вземате лихва и всичките ви задължения, обвързани с лихва, от сега нататък трябва да бъдат изоставени.  Вашето състояние си е ваше, за да го пазите. Така нито ще причините несправедливост, нито ще изпитате такава. Аллах е отсъдил, че не трябва да има лихва и че трябва да забраним лихвата, която е за Аббас ибн Абдулмутталиб.

Правата от Епохата на невежеството, които възникваха при убийство (кръвнината), от сега нататък са забранени и първото такова право, което забранявам, е за убийството на Рабиа ибн ал-Харис ибн Абдулмутталиб.

О, мъже, неверниците си позволяват да подправят календара, за да направят позволено онова, което Аллах е забранил, и да забранят онова, което Аллах е позволил. Месеците при Аллах са дванадесет. Четири от тях са свещени – трите следват един след друг, а един настъпва между месеците Джумада и Шабан. Пазете се от Шейтана, заради сигурността на религията ви. Той е изгубил надежда, че ще може да ви отклони в големите неща, затова не му се подчинявайте в малките неща.

О, хора, вярно е, че имате определени права над своите жени, но те също имат права над вас. Помнете, че те са ви поверени от Аллах и с Неговото позволение. Ако те спазват правата ви, тогава те имат правото да бъдат изхранвани и обличани с добрина. Дръжте се добре с жените си и бъдете мили с тях, защото те са ваши спътници и доверени помагачи! Ваше право е те да не взимат за приятели онези, които не одобрявате, както и винаги да пазят целомъдрието си.

О, хора, слушайте ме внимателно, прекланяйте се само на Аллах, кланяйте петкратната молитва, говейте в месец Рамазан, давайте зекят за своето богатство и отидете на хадж, ако имате възможност.

Цялото човечество произлиза от Адем и Хавва. Арабинът не превъзхожда неарабина, нито неарабинът превъзхожда арабина; нито чернокожият превъзхожда белокожия, нито пък белокожият превъзхожда чернокожия, освен с богобоязливост и добри дела. Запомнете, че мюсюлманинът е брат на мюсюлманина, и че всички мюсюлмани са братя. Нищо не трябва да бъде дадено на мюсюлманин, което принадлежи на друг мюсюлманин, освен ако той не го дава по своя воля и с желание. И не бъдете несправедливи към себе си!

Запомнете, че един ден ще се явите пред Аллах и ще отговаряте за делата си. Затова се пазете, не се отклонявайте от пътя на праведността след като си отида!

О, хора, нито пророк, нито пратеник ще дойде след мен и няма да бъде донесена нова религия. Размислете добре, о, хора, и разберете словата, които ви съобщавам! Оставям ви Книгата на Аллах и моята сунна. Ако ги следвате, не ще се отклоните!

Всички, които ме слушат, трябва да предадат думите ми на други, а те отново на други, и може би те ще разберат думите ми по-добре от тези, които ме слушат сега. Свидетел ми бъди, о, Аллах, че предадох посланието Ти на хората!

Published in: on 26.07.2010 at 13:05  Коментарите са изключени за Прощалната проповед на Пророка Мухаммед