Подготовка за завръщането при Аллах

Подготовка за завръщането при Аллах

от Ибн Хаджер ел-Аскаляни

  

Ибн Аббас (радийаллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) един ден попитал Иблис, от когото търсим убежище при Аллах: „Колко от твоите любимци са от моята общност?”

Иблис казал: „Десет групи:

 1. деспотичният владетел;
 2. високомерният;
 3. богатият, който не е загрижен за това от къде печели богатството си и къде го харчи;
 4. религиозен учен, който подкрепя водача в неговата тирания;
 5. коварният търговец;
 6. който прави монопол върху стока с цел да вдигне цената й;
 7. прелюбодеецът;
 8. занимаващият се с лихва;
 9. скъперникът, който не се интересува от къде е натрупал богатството си;
 10.  и пияницата.”

Тогава Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) попитал: „Колко врагове имаш от моята общност?”

Иблис казал: „Двадесет групи:

 1. Теб, Мухаммед… Мразя те! [По друг повод Шейтана бил попитан: „Кой е най-големият ти враг?”, а той отвърнал: „Първият ми враг е Мухаммед! Не мразя никого толкова, колкото него.”];
 2. ученият, който постъпва според знанието си;
 3. наизустилият Корана хафъз, който постъпва според него;
 4. призоваващият за петте намазa муеззин;
 5. обичащият бедните, потиснатите и сираците;
 6. притежаващият милосърдно сърце;
 7. смиряващият се пред истината;
 8. младеж, който расте в послушание пред Аллах;
 9. онзи, който яде халял;
 10.  двама млади човека, които се обичат в името на Аллах;
 11.  правещият усилия, за да кланя намаз колективно;
 12.  кланящият намаз през нощта, докато хората спят;
 13.  предпазващият се от харам;
 14.  даващият искрен съвет на своя брат мюсюлманин, без да има скрити подбуди;
 15.  онзи, който постоянно е с абдест;
 16.  щедрият;
 17.  притежаващия добър характер;
 18.  потвърждаващият истинността на това, което Аллах му е обещал;
 19.  правещият добрини на целомъдрените вдовици;
 20.  и онзи, който се подготвя за смъртта.”

Вехб ибн Мунеббих (рахимехуллах) е казал:

 1. „Който се подготвя за смъртта, докато е на този свят, ще стане любим на Аллах в Деня на къямета;
 2. който спира гнева си, ще стане близък на Аллах в Деня на къямета;
 3. който изостави любовта си към живота, ще бъде в безопасност от наказанието на Аллах в Деня на къямета;
 4. който изостави завистта, ще бъде похвален пред човечеството в Деня на къямета;
 5. който се откаже от любовта към ръководството, ще бъде сред царете в Деня на къямета;
 6. който се откаже от разкоша на този свят, ще бъде добре подсигурен в компанията на праведните;
 7. който изостави спора на този свят, ще бъде измежду победителите в Деня на къямета;
 8. който изостави скъперничеството на този свят, ще бъде споменат пред цялото човечество в Деня на къямета;
 9. който изостави развлечението на този свят, ще бъде ощастливен в Деня на къямета;
 10.  който изостави ангажирането с харам в този свят, ще бъде в компанията на истински богатите в Деня на къямета;
 11.  който изостави поглеждането към харам в този свят, Аллах ще зарадва очите му в Дженнета в Деня на къямета;
 12.  който изостави богатството и избере бедността в този свят, ще бъде съживен в Деня на къямета заедно с приятелите на Аллах и с пророците (алейхимусселям);
 13.  който облекчава нуждите на хората в този свят, Аллах ще облекчи неговите нужди в този свят и в отвъдния;
 14.  който иска да се забавлява в гроба, нека стане в мрака на нощта и да кланя намаз;
 15.  който иска да бъде под Сянката на Трона на Милосърдния в Деня на къямета, нека се откъсне от този свят;
 16.  който иска да даде лесно сметка пред Аллах, нека бъде искрен съветник към себе си и към братята си;
 17.  който иска ангелите да го посещават, нека бъде праведен;
 18.  който иска да живее в центъра на Дженнета, нека споменава Аллах денем и нощем;
 19.  който иска да влезе Дженнета без да му бъде държана никаква сметка, нека се покае искрено пред Аллах;
 20.  който иска да бъде богат, нека бъде доволен от това, което Аллах е отредил за него;
 21.  който иска да разбере религията при Аллах, нека бъде скромен;
 22.  който иска да бъде мъдър, нека бъде добре осведомен;
 23.  който иска да бъде предпазен от хората, нека не споменава никого, освен с добро; и нека помисли човек от какво е бил сътворен и защо;
 24.  който иска величие в този свят, нека избере отвъдния свят пред този;
 25.  който иска ел-Фирдевс [най-високото място на Дженнета] и ен-Наим [невъображаемото блаженство на Дженнета], които никога няма да погинат, нека не пропилява живота си в покварата на този свят;
 26.  който иска дженнет и в този свят, и в отвъдния, нека бъде щедър, защото щедростта е близо до Дженнета и далече от Огъня;
 27.  който иска сърцето му да бъде осветено със сияние, нека изгаря от размисъл и съзерцание;
 28.  който иска търпеливо тяло, език, който постоянно споменава Аллах, и смирено сърце, нека непрекъснато да моли опрощение за вярващите мюсюлмани мъже и жени.”
Published in: on 26.07.2010 at 13:26  Коментарите са изключени за Подготовка за завръщането при Аллах