Как да бъдеш най-добър във всичко?

Как да бъдеш най-добър във всичко?

 

Халид ибн eл-Велид разказва следното: „Един бедуин дойде при Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и му каза:

-О, Пратенико на Аллах! Идвам, за да ти задам някои въпроси за този живот и за отвъдния.

Попитай каквото желаеш.

Искам да съм най-ученият човек.

-Страхувай се от Аллах и ще бъдеш най-ученият сред хората.

Искам да съм най-богатият на света.

-Бъди доволен (благодарен) и ще бъдеш най-богатият човек на света.

Искам да съм най-добрият сред хората.

-Пожелай за другите това, което желаеш за себе си, и ще бъдеш най-добрият сред тях.

Искам да съм най-великият (най-добрият) сред хората.

-Прави добро на другите и ще бъдеш такъв.

-Искам да съм най-обичаният от Аллах.

-Възхвалявай повече Аллах и ще бъдеш обичан (облагодетелстван) от Аллах.

Искам вярата ми да е пълноценна.

-Ако имаш добри навици, вярата ти ще бъде цялостна.

-Искам да съм сред тези, които вършат добро.

-Благоговей (обожавай) Аллах сякаш Го виждаш, защото несъмнено Той те вижда.

-Искам да съм покорен пред Аллах.

-Ако спазваш заповедите на Аллах, ще му бъдеш покорен.

Искам да се очистя от всички грехове.

-Почисти тялото си от всички нечистотии и ще се пречистиш от греховете си.

Искам в Съдния ден да бъда издигнат в светлина.

-Не наскърбявай другите и в Съдния ден ще бъдеш издигнaт в светлина.

-Искам Аллах да ме дари с Неговата милост.

-Ако ти имаш милост към себе си и останалите, Аллах ще те дари с Неговата милост.

-Искам греховете ми да са много малко.

-Ако търсиш прошка от Аллах за себе си и другите, колкото можеш повече, греховете ти ще бъдат много малко.

-Искам да съм най-честният (уважаван) човек.

-Ако се довериш на Аллах, ще си най-силният сред хората.

-Искам Аллах да ми увеличи препитанието.

-Ако пазиш себе си неопетнен (непокварен), Аллах ще увеличи прехраната ти.

-Искам да съм обичан от Аллах и Неговия Пратеник.

-Ако обичаш това, което обичат Аллах и Неговия Пратеник, ти ще бъдеш сред обичаните за Тях неща.

-Искам да се спася от наказанието на Аллах в Съдния ден.

-Ако не губиш самообладание към никое създание, ще се спасиш от наказанието на Аллах в Съдния ден.

-Искам молитвите ми да бъдат приети.

-Ако избягваш забранени неща, молитвите ти ще бъдат приети.

-Не искам да се срамувам в Съдния ден.

-Ако пазиш целомъдрие, Аллах няма да те унижи в Съдния ден.

-Искам Аллах да ме опази със заслон (защита) в Съдния ден.
-Не показвай грешките на своите събратя и Аллах ще те дари със заслон в Съдния ден.

Кои са най-добрите дела при Аллах?

Добрите навици (благородството), скромността и търпението при беда.

-Кои са най-лошите дела при Аллах?

Избухливият характер и скъперничеството.

-Какво може да загаси адския огън в Съдния ден?

-Търпението в беда и нещастие.

-Кое смекчава гнева на Аллах в този живот и в отвъдния?

-Милостинята, дадена скришом, и добронамереността към другите.“

Published in: on 26.07.2010 at 14:35  Коментарите са изключени за Как да бъдеш най-добър във всичко?