Светът на джиновете

Светът на джиновете

 

От древни времена човекът винаги е имал силно привличане към свръхестественото и невидимото. Съществуването на свят, успореден на нашия винаги е омайвал хората. Този свят най-често е обясняван като „светът на духовете” и почти всеки народ има някаква представа за него. За някои хора тези духове не са нищо друго освен душите на умрели хора или призраци. За други духовете са или сили на доброто, или сили на злото, воювайки по между си за въздействие върху човечеството. Всяко от тези обяснения обаче е или мотив от фолклора, или просто фантазия. Правилното обяснение за този свят идва от исляма. Както всички други учения, ислямът също претендира да обясни това Царство на невидимото. Точно от това царство са джиновете, за които ислямът говори. Ислямското обяснение за джиновете ни дава много отговори на загадките, които се срещат в днешно време. Без това знание мюсюлманите биха станали като немюсюлманите и щяха да се лутат в търсене на някакви стари отговори, в които да вярват. Така, кои или какво са джиновете?

Съществуване

Джиновете са същества, създадени със свободна воля, които живеят на земята успоредно с човечеството. Арабската дума „джин” идва от глагола „дженне”, който означава „скривам се, замаскирвам се”. Джиновете са физически невидими за човека, както тяхното описание подсказва. Тази невидимост е една от причините за това, че някои хора отричат съществуването им. Обаче, както ще видим, ефектът, който светът на джиновете има върху нашия свят, е достатъчен да опровергае този модерен отказ от едно от създанията на Аллах. Произходът на джиновете може да бъде проследен в Корана и Суннета. Аллах казва:

„И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал. А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.” [Сура ел-Хиджр: 26-27]

Става ясно, че джиновете са сътворени преди човека. Колкото до техния физически произход, Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е потвърдил горният айет и е казал: „Меляикетата (ангелите) бяха създадени от светлина, а джиновете – от бездимен огън (от пламъка на огъня)” (предаден от Муслим). Това е описанието на джиновете, което ни съобщава толкова много за тях. Тъй като са създадени от огън, природата им е огнена и затова взаимоотношенията им с човека са изградени върху това. Както хората, джинове също са задължени да служат на Аллах и да следват исляма. Целта им в живота е същата като нашата, защото Аллах казва:

„Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.” [Сура ез-Зарият: 56]

Джиновете могат да бъдат мюсюлмани или немюсюлмани. Но поради огнената им природа повечето от тях са немюсюлмани. Всички тези джинове, които не са мюсюлмани сформират армията на най-известния джин, Иблис – Шейтана! Следователно, всички тези невярващи джинове също са наричани шейтани. Колкото до джиновете мюсюлмани, първите, приели исляма, живеели по времето на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем), когато група от тях били изумени от рецитирането на Корана. Аллах заповядва на Пратеника да съобщи на хората за това събитие:

„Кажи [о, Мухаммед]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран. Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с нашия Господ.” [Сура ел-Джин: 1-2]

В много аспекти от живота си, джиновете са сходни с нас. Те се хранят и пият, женят се, имат деца и умират. Дължината на живота им, обаче, е много по-голяма от човешката. Като нас, на тях също ще им бъде искан отчет от Аллах Теаля. Те ще бъдат заедно с човечеството в деня на Страшния съд и ще отидат или в Рая (Дженнет) или в Ада (Джехеннем).

Способности

Това, което ясно отличава джиновете от хората, са техните способности и сили. Аллах им е дал тези сили като изпитание. Ако те угнетяват и потискат другите с помощта им, ще им се търси отговорност. Знаейки за техните сили, често можем да свържем много от днешните загадки именно с тях. Една от способностите на джиновете е, че те могат да приемат всякакви форми, каквито пожелаят. Така, те могат да се появат като хора, животни, дървета и всичко друго. През последните няколко години интересът към извънземните и НЛО се засили. Предавания като „Досиетата Х” и „Без граници” повишиха популярността на теорията, че извънземни съществуват. Хиляди хора виждаха странни създания по целия свят.  Но никой от очевидците не е показал доказателства, че извънземни съществуват. По-скоро всички тези странни създания биха били просто джинове, приели различни форми. Затова, ако следващият път видите нещо, което прилича на Е.Т., най-вероятно това е порочен джин, опитвайки се да ви оплаши и обърка.

Способността да се вселяват в телата на други създания е също една от силите на джиновете, с които са си служили векове наред. Това обаче е нещо, което им е забранено, тъй като е огромно угнетяване да се вселиш в друго същество. Вселяването в хора винаги е предизвиквало голямо внимание. Но истинското знание за всичко това се среща много рядко между хората. През последните три десетилетия въпросът за вселяването много се комерсиализира. През 70-те филми като „Ловецът на духове и бебето на Розмари” се използваха, за да образоват хората относно вселяването. Но тъй като такива институции (филмовата индустрия) са повлияни от християнството, знанието по въпроса не е правдоподобно. Вместо да образоват хората, тези филми по-скоро ги плашеха и промиваха мозъците им. Само чрез исляма може да се разбере този феномен. Като мюсюлмани ние знаем, че джиновете се вселяват в хората поради много причини. Понякога това става, защото джинът или семейството му са наранени или обидени случайно. Може да стане, защото джинът се е влюбил в човека. Обаче в повечето случаи това се случва просто, защото джинът е злонамерен и порочен. По тази причина ние знаем от Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) да не се разтакатаваме на места, обитавани от джинове или това са гробищата, пустините, руините, пазарите и др. Също ни е заповядано да четем Курана често в домовете си, тъй като Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Наистина шейтаните бягат от къщата, в която се чете сура ел-Бекара.” (предаден от ет-Тирмизи). Ако човек бъде обладан от джин, тогава името на Аллах трябва да се използва за изгонването му.  Ако погледнем в практиката на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) и сподвижниците му (радийаллаху анхум), ще намерим много дуи за прогонването на джина. Всички тези дуи зоват Аллах да помогне на засегнатия човек. Колко противоположно е това на многото модерни „ловци на духове”. Много от тях, мюсюлмани и немюсюлмани, често използват имената на други, освен това на Аллах, за да изпъдят джина. Когато джинът избяга, тези хора вярват, че са успели. Обаче това е игра на джина, тъй като той знае, че ако се подчини на ловеца на духове, тогава той е успял да го накара да служи на друг освен Аллах, т.е. извършва ширк (съдружаване). Често джинът се връща, когато ловецът на духове напусне, защото той знае, че нищо друго не може да го спре, освен думите на Аллах.

Не само хората са обладавани от джиновете, но също и животни, дървета и предмети. Правейки това, джинът се надява да накара хората да служат на друг освен на Аллах. Вселяването в идоли е начин за това. Не преди много време световният феномен за индийските идоли, пиещи мляко, шокира света. От Бомбай до Лондон, от Делхи до Калифорния, безброй идоли пиеха мляко. Ганеш – божеството със слонска глава (изглежда той бил най-големият пияч, тъй като не се спрял само на мляко. Една жена в Индия решила да види дали Ганеш пие само мляко или и други питиета, затова решила да му даде уиски. И наистина Ганеш изпил уискито. Достатъчно е да кажа, че жената била изгонена от Индия.), Хануман – маймуната-бог и дори Шива – изглежда всички се наливали с мляко все едно няма да има утре. За съжаление хората били измамени (включително и мюсюлмани) и множества от хора се тълпели да поят индийските богове. Всеки, който има знания за вселяването на джинове, без съмнение знае, че това е класически опит за каране на хората да извършват ширк. И това проработило, защото много хора започнали да боготворят тези парчета дърво и мрамор. Всеки, имащ поне малко мозък, би се запитал: „Защо бог се нуждае да бъде хранен? Ако наистина Ганеш, Хануман и Шива бяха вечни те нямаше да имат нуждата някой да ги храни!” Изглежда, че този прост въпрос е липсвал, защото джиновете си играели с тези наивни хора.

Свръхестественото

Чрез своите възможности да летят и да бъдат невидими, джиновете са главният компонент в свръхестествените дейности. Вуду, черна магия, полтъргайст, вещерство и медиуми могат да бъдат обяснени чрез света на джиновете. По същия начин се обясняват и подвизите на магьосниците. Тъй като джиновете могат да пропътуват големи разстояния за секунди, ползата им за магьосниците е огромна.  В замяна на помощта, джиновете искат от магьосниците да продадат душите си на тях или дори на самия Иблис. Така магьосниците взимат джина и Иблис за богове освен Аллах. В наши дни някои от подвизите на вълшебници и магьосници са без съмнение с участието на джин. Изчезването на Статуята на свободата и летенето й над Големия каньон и възвръщането на кораб от Бермудския триъгълник – всичко това е било дело на еврейския магьосник Дейвид Копърфилд. Няма начин човек да направи това без помощта на джин. Следователно не би било изненада, ако Дейвид Копърфилд е бил продал душата си на самия Иблис. Заради замесеността им с джиновете, и резултатът от ширк, Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Предписаното наказание за магьосниците е екзекуция с меч.” (предаден от ет-Тирмизи). Някои може да кажат, че това е варварско, но ако личности като Дейвид Копърфилд наистина имаха сили, то тогава биха си сложили главите отново.

Една от най-често срещаните дейности, свързани с джиновете е гадателството. Преди идването на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) врачките и гадателите се срещали често. Тези хора използвали връзките си с джинове, за да разберат бъдещето. Джиновете летели до най-долното небе и подслушвали меляикетата (ангелите), които говорели за неща, които били чули от Аллах относно бъдещи събития. Тогава джиновете информирали гадателите. Затова преди времето на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) много врачки били точни в предсказанията си. Обаче след идването на Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) небесата започнали да се охраняват от меляикетата по-стриктно и джиновете, опитващи да подслушват, били нападани с метеори (падащи звезди):

„И направихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите, и го опазихме от всеки прокуден сатана, всеки, който слуша скришом, го следва ярък пламък.” [Сура ел-Хиджр: 16-18]

Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Те (джиновете) носеха информацията на земята, докато тя не достигне устните на магьосник или врачка. Понякота метеор  ги застигаше преди да могат да я занесат.  Ако успееха да я занесат преди да бъдат ударени, те добавяха още сто лъжи към информацията.” (предаден от ел-Бухари). От всичко това става ясно как гадателите предсказват бъдещето правилно. Също става ясно и защо много от тях грешат. Хора като Нострадамус са пример, тъй като неговите предсказания за бъдещето били верни, но също много от тях били и напълно грешни. За съжаление, количеството на гадателите, които се срещат и между мюсюлманите, нараства. Посещавайки мюсюлмански страни като Мароко, всеки може да види колко много дейности се вършат там между врачки и джинове. Ако погледнете небето над Мароко в ясна нощ, ще видите небосвода, пламнал от падащи звезди. Ясна картина на това как джиновете се прогонват от небесата.

Гадатели също работят и с Карийните. Карийнът е джинът, определен за всеки човек. Това е джинът, който ни шепне желания и постоянно се опитва да ни отклони от праведността. Пратеника (саллелаху алейхи веселлем) е казал: „На всекиго от вас е бил определен спътник от джиновете.” Сахабиите попитали: „Даже и на теб ли, о, Пратенико на Аллах?”. Той отговорил: „Даже и на мен, но Аллах ми помогна срещу него и той се предаде. Сега той ми казва да върша добро.” (предаден от Муслим). Тъй като Карийн е с човека през целия му живот, той знае всичко, което се е случило на човека от люлката до гроба. Чрез осъществяването на контакт с Карийн, врачките разбират, че именно той е този, който знае всичко за даден човек. Гадателят поглежда в кристалната топка или дланта на човек и го изумява със знание, което никой друг не знае. Строгостта за ходене при врачка е такава, че Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Намазът (молитвата) на този, който отиде при гадател и го попита за нещо, няма да се приема 40 дни или нощи.” (предаден от Муслим) и също: „ Който отиде при гадател и повярва на думите му, се е отрекъл от низпосланото на Мухаммед.” (предаден от Ахмед ибн Ханбел).

Ефектът от джиновете не е ограничен само върху врачките. Други дейности като сеансите, използвани за свързване с умрелите, са правени от джинове. „Там ли си, еди кой си? Кажи нещо!” – въпроси, отправени от загрижени роднини, търсещи контакт с любимите си хора. И тогава започва всичко, когато джинът започне да говори от името на умрелия, като хората със сигурност са измамени.

Една от най-големите игри на джиновете са свързани с виденията и призраците. Чрез привидения джиновете целят да отклонят хората от служенето само на Аллах. Когато човек види привидение пред себе си, това е нещо трудно за обяснение. Само чрез знанията за света на джиновете и привързаност към  Аллах, човек може да издържи на това изпитание. Безбройните видения на Исус Христос и Дева Мария са били популярен избор на дяволите. Изглежда, че това е най-лесният начин за заблуждаването на християните от страна на джиновете. Но не само християните са жертва на тези видения, но често джиновете се вселяват и започват да говорят от тяхно име. За християните това е речта на ангелите и това е доказателство за вярата им. Обаче количеството на неразбираемото празнословие, което се чува, е ясно доказателство, че това всъщност е речта на дявола. За други хора виденията на техните родители и роднини е банална тема. С приемането формата на роднината, джиновете убеждават хората, че душите на умрелите се смесват с живите. Затова толкова много хора вярват в призраци.

Яростната атака на сатанитските видения също засяга и мюсюлманите. Много мюсюлмани твърдят, че са виждали Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) или дори Аллах. Правейки това, Шейтана се стреми да отклони слабите мюсюлмани. Чрез такива видения мюсюлмани много често казват, че заповедите на исляма не са подходящи за тях. Джиновете им казват, че намазът, говеенето, хаджът не са задължителни за тях. Това е голяма измама и за съжаление много ефективна. Обсегът на сатанически видения продължава и в наши дни. Скорошната смърт на принцеса Даяна Уелска доведе до огромна любов и обожаване на тази жена. Скръбта на английския народ беше такава, сякаш Даяна беше нещо свещено и вечно. Не закъсня и кулминацията на оплакването, като нейният призрак беше видян в замъка Хамптън Корт. Такива видения са ясен опит на Иблис да отклони човечеството от пътя на Аллах.

 Светът на джиновете е едновременно зловещ и двуличен. Знаейки за този свят, можем да си обясним много от загадките и въпросите, които ни тревожат. Знаейки всичко това можем да избягваме крайностите, в които много хора са попаднали – да служат на друг освен на Аллах. Научавайки за тевхида (единството на Аллах), ние се защитаваме от скритите клопки на Иблис:

 „Той (Иблис) ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате.” [Сура ел-А’раф: 27]

 Може би има джин в ъгъла на стаята сега или дори зад вас. Ако е така, как ще третирате това създание на Аллах? Научете исляма правилно и ще можете да третирате всички творения на Аллах – не само джиновете. Приемайки исляма и ставайки мюсюлманин, страхът от Иблис, джиновете и всичко друго ще изчезне – нищо не ще се случи на вярващия, освен ако Аллах не пожелае!

Published in: on 23.07.2010 at 21:12  Коментарите са изключени за Светът на джиновете