Малките признаци за Съдния ден

Малките признаци за Съдния ден

 

1. Знанието ще изчезне и ще се появи невежието. (ел-Бухари, Муслим, Ебу Давуд, Ахмед)

2. Книгите ще станат широко разпространени, но религиозното знание ще е малко. (Ахмед)

3. Прелюбодеянието и развратът ще се разпространят много. Пейгамберът (саллеллаху алейхи веселлем) е казал, че това винаги е съпроводено с появата на нови болести по тези хора, които техните предци не са познавали. (ел-Бухари, Муслим, Ибн Мадже, ел-Хейсеми)

4. Развратът ще се разпространи сред мюсюлманските водачи. Пейгамберът (саллеллаху алейхи веселлем) е казал, че това ще стане, когато хората престанат да забраняват злото. (Ибн Мадже)

5. Прелюбодеянията и развратът ще се извършват на открито.

6. Употребата на алкохол ще бъде широко разпространена. (ел-Бухари, Муслим)

7. Жените ще бъдат повече от мъжете (на един мъж ще се падат 50 жени). (ел-Бухари, Муслим, Ахмед)

8. Убийствата ще зачестят. (ел-Бухари, Муслим, Ахмед, Ибн Мадже)

9. Народите ще тръгнат срещу мюсюлманите като изгладнели хора, запътили се към маса, пълна с храна. Това ще стане, когато мюсюлманите ще са многобройни, но ще са като „морската пяна”.

10. Хора ще бият други хора с камшици, подобни на волски опашки. (Муслим)

11. Децата ще бъдат изпълнени с ярост. (ет-Таберани, ел-Хаким)

12. Децата ще бъдат противни. (ет-Таберани, ел-Хаким)

13. Жените ще заговорничат. (ет-Таберани, ел-Хаким)

14. Дъждът ще изгаря, т.е. ще бъде киселинен. (ет-Таберани, ел-Хаким)

15. Извънбрачните деца ще бъдат широко разпространени. (ет-Таберани, ел-Хаким)

16. Доверието ще стане средство за придобиване на облаги. (ет-Таберани, ел-Хаким)

17. Приходите ще бъдат разпределяни само между богатите без да се помага на бедните. (ет-Тирмизи)

18. Плащането на зекят ще стане тежест, скъперничеството широко ще се разпространи, а милостиня (садака) ще се дава без желание. (ет-Тирмизи, ел-Хейсеми)

19. Скъперничеството ще превземе сърцата на хората. (ел-Бухари)

20. Внезапната смърт ще зачести. (Ахмед)

21. Ще има хора, които ще са братя публично, но тайно ще са врагове. Пейгамбера (саллеллаху алейхи веселлем) бил запитан защо ще е така, а той отвърнал: „Защото тези хора ще имат скрити подбуди във взаимоотношенията си, но в същото време ще се страхуват един от друг.” (ет-Тирмизи)

22. Мъжът ще започне да се подчинява на съпругата си, а не на майка си; мъжът ще започне да се отнася приветливо с приятеля си, а ще отбягва баща си. (ет-Тирмизи)

23. В джамиите ще започнат да се повишават гласовете. (ет-Тирмизи)

24. Хората ще ходят по пазарите с открити бедра.

25. Големи разстояния ще бъдат изминавани за малко време.

26. Иракчаните няма да получават храна и пари заради потисничеството на ромеите. (Муслим)

27. Хората ще летят между земята и облаците.

28. Във всеки дом ще навлезе изпитание. (Ахмед)

29. Водачът на даден народ ще бъде най-лошият от тях. (ет-Тирмизи)

30. Водачите на народите ще бъдат угнетители. (ел-Хейсеми)

31. Хората ще уважават даден човек, защото ще ги е страх от злото, което той може да им причини. (ет-Тирмизи)

32. Мъжете ще започнат да носят коприна. (ет-Тирмизи)

33. Певиците и музикалните инструменти широко ще се разпространят. (ет-Тирмизи)

34. Певците ще станат често срещани. (ел-Хейсеми)

35. Хората ще танцуват късно през нощта.

36. Последните от уммета ще започнат да проклинат първите. (ет-Тирмизи)

37. Хората ще твърдят, че следват Корана, но ще отхвърлят хадисите и суннета. (Ебу Давуд)

38. Хората ще вярват в звездите. (ел-Хейсеми)

39. Хората ще отхвърлят съдбата. (ел-Хейсеми)

40. Времето ще тече бързо. (ел-Бухари, Муслим, Ахмед)

41. Добрите дела ще намалеят. (ел-Бухари)

42. Черна мъгла (смог) ще се появи над градовете, заради злините, вършени от хората в тях.

43. Хората ще упражняват занаятите си, но ще има много малко хора, на които ще може да се има доверие.

44. Богатството ще се увеличи дотолкова, че ако на човек му дадат 10 000, той няма да бъде доволен. (ел-Бухари, Ахмед)

45. Човек ще мине покрай гроб и ще пожелае той да е в него. (ел-Бухари)

46. Земетресенията ще се увеличат. (ел-Бухари, Муслим)

47. Ще има опити пустините да бъдат раззеленени.

48. Ще се появят 30 лъжепророци. (ел-Бухари)

49. Жените ще бъдат голи, въпреки че са облечени. Тези жени ще бъдат отклонени и те ще отклонят други. (Муслим)

50. Константинопол ще бъде завладян от мюсюлманите. (Ахмед)

51. Индия ще бъде завладяна от мюсюлманите преди идването на Иса ибн Мерйем (алейхисселям). (Ахмед, ен-Несаи, ет-Таберани, ел-Хаким)

52. Хората ще започнат да се надпреварват в строежа на високи сгради. (ел-Бухари)

53. Ще има специален поздрав за именитите хора. (Ахмед)

54. Река Ефрат ще разкрие съкровище. Пейгамберът (саллеллаху алейхи веселлем) е предупредил онези, които живеят тогава да не взимат от това съкровище. (ел-Бухари, Муслим)

55. Две големи групи, следващи едно и също религиозно учение, ще воюват помежду си и ще има много жертви и щети. (ел-Бухари, Муслим)

56. Диви животни ще могат да говорят с хората. (Ахмед)

57. Мъж ще напусне дома си и бедрото му ще му казва какво се случва там. (Ахмед)

58. На честния човек няма да се вярва, а на лъжеца ще се вярва. (Ахмед)

59. Лъжесвидетелстването ще се разпространи широко. (ел-Хейсеми, Ахмед)

60. Мъжете ще спят с мъже, а жените – с жени, т.е. ще се разпространи хомосексуализмът. (ел-Хейсеми)

61. Търговията ще се разпространи дотолкова, че жената ще бъде принудена да помага на съпруга си в работата. (Ахмед)

62. Жена ще започне да работи, заради любовта й към този свят. (ет-Таберани)

63. Високомерието ще се увеличи. (ет-Таберани, ел-Хаким)

64. Роднинските връзки ще се прекъснат. (Ахмед)

65. Ще има много жени, които ще са в родилна възраст, но няма да могат да родят.

66. Ще има изобилие от храна, но в по-голямата част от нея няма да има берекет.

67. Хората ще отказват, когато им се предложи храна.

68. Мъжете ще заприличат на жени, а жените ще заприличат на мъже.

 

Published in: on 22.07.2010 at 17:36  Коментарите са изключени за Малките признаци за Съдния ден